Xóa thẻ p bao quanh thẻ img trong WordPress

Trong WordPress, khi bạn chèn ảnh vào bài viết, một thẻ <p> sẽ tự động bao quanh thẻ <img>. Việc tự động thêm thẻ <p> có thể làm ảnh hưởng đến cách hiển thị của bài viết. Hoặc đơn giản là bạn không muốn thẻ <p> xuất hiện bao quanh thẻ <img>. Ví dụ: Bạn […]