Công cụ kiểm tra trạng thái trang web duyệt web an toàn

Tính năng duyệt web an toàn của google là một trong những công cụ miễn phí giúp kiểm tra trạng thái trang web, duyệt web an toàn. Nếu trạng thái của kết quả kiểm tra trang web báo “Không tìm thấy nội dung không an toàn nào” bạn có thể yên tâm. Ngược lại nếu báo trang web không an toàn bạn có thể kiểm tra và khắc phục tình trang web của mình.

Link kiểm tra trạng thái trang web:

https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search