Công ty không trả lương theo như thoả thuận thì phải làm sao?

Công ty không trả lương theo như thoả thuận thì phải làm sao?

Khi người lao động không được trả lương theo như thoả thuận với công ty, thì người lao động nên làm gì?. Có rất nhiều trường hợp công ty không thực hiện trả lượng cho người lao động, điều này dẫn tới tình trạng người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi. Để có thể giải quyết được quyền lợi của mình, người lao động có thể làm đơn khiếu nại, đơn khởi kiện theo đúng trình tự sau đây để có thể lấy lại tiền lương.

Công ty không trả lương theo như thoả thuận thì phải làm sao?
Công ty không trả lương theo như thoả thuận thì phải làm sao?

Việc không trả lương theo như thoả thuận cho người lao động là hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Việc trả lương đúng thời hạn là rất quan trọng bởi người lao động cần có một khoản tiền để chi tiêu cho những khoản phát sinh trong cuộc sống. Nếu tiền lương bị chậm có thể sẽ bị ảnh hưởng quyển lợi của người lao động và bị xâm phạm.

Khi công ty không trả lương người lao động có thể làm đơn khiếu nại công ty không trả lương gửi lãnh đạo công ty, nếu như làm đơn khiếu nại rồi mà công ty vẫn trả lương cho bạn, bạn có quyền làm đơn gửi ra phòng Lao động Thương binh xã hội để yêu cầu giải quyết. Nếu vẫn không giải quyết được, người lao động có quyền làm đơn khởi kiện công ty không trả lương ra tòa án nhân dân quận huyện.

Nguyên tắc trả lương cho người lao động

Dựa theo điều 96 Bộ luật lao động năm 2012 đã nếu rõ nguyên tắc trả lương cho người lao động

  • Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.
  • Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Mức xử phạt công ty không trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn

Việc công ty không trả lương đúng hạn hoặc vi phạm quy định của pháp luật có thể sẽ phải chịu mức xử phạt dưới đây:

– Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

– Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

– Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

– Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

– Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Xem thêm: 

Dòng cuối cùng

Nếu như, công ty không trả lương bạn theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng, bạn có làm đơn khiếu nại gửi cho ban lãnh đạo công ty để được yêu cầu giải quyết cho bạn. Sau khi gửi đơn khiếu nại, mà công ty vẫn không giải quyết cho bạn, bạn có thể làm đơn gửi cho Sở Lao động –Thương binh và Xã hội. Trường hợp, vẫn không giải quyết được, bạn có thể làm đơn nộp hồ sơ khởi kiện công ty ra tòa án nhân dân.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn, nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ nội dung.